تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco)، در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد.

به منظور شفاف‌سازی و تعیین حدود وظایف هریک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و اپراتورهای میزبان و تسهیل در تعاملات بین آنها، “مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco)” تصویب شده است.

علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان که براساس این مصوبه در حال حاضر شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (وایمکس)  و ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری (ایرانیان‌نت)  را شامل می‌شود، افزود: اپراتور میزبان باید درخواست مذاکره همه متقاضیان را بررسی کرده و در فرایند انعقاد قرارداد عمده‌فروشی بویژه درباره نحوه دسترسی و استفاده از شبکه و تعرفه واگذاری آن، اصل عدم تبعیض را رعایت کرده و برای جلوگیری از هرگونه انحصار، در چارچوب مصوبه و درصورت وجود متقاضی، با حداقل سه دارنده پروانه، قرارداد عمده‌فروشی منعقد کند.

وی تصریح کرد: براساس این مصوبه، اپراتور میزبان از نظر کیفیت خدمات میان آنچه به مشترکین خود ارائه می‌کند و آنچه در اختیار دارنده پروانه قرار می‌دهد نباید هیچگونه تبعیض و تمایزی قایل شود.

عمیدیان درباره عدم همکاری اپراتورهای میزبان با دارندگان پروانه در انعقاد قرارداد عمده‌فروشی گفت: عدم همکاری براساس تشخیص رگولاتوری و در چارچوب پروانه اپراتور میزبان، از مصداق‌های رفتار ضدرقابتی محسوب شده و بر طبق پروانه اپراتور میزبان با آن برخورد می‌شود.