رئیس مرکز ملی فضای مجازی که جمعی از مدیران مرکز نیز وی را همراهی می کردند از بخش های مختلف سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرده و با محمد خدادی مدیر عامل این سازمان دیدار و گفت وگو نمود.
 image_gallery
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مهندس انتظاری در نشستی صمیمی با دبیران سرویس ایرنا  بر ضرورت همکاری اصحاب رسانه با مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد .
در این نشست مقرر شد “کارگروه رسانه” با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف، در مرکز تشکیل شود تا بتوان دغدغه خبرنگاران و خصوصا دبیران سرویس فضای مجازی  را مورد بررسی قرار داده و برای حل آنان اقدام نمود.