اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی روز شنبه ۹۳.۵.۳۱ به بیش از ۷۰ پایگاه خبری تذکر داد که از این تعداد، ۵۰ پایگاه خبری تا زمان انتشار این خبر اقدام به اصلاح الزامات قانون مطبوعات نکرده اند.

بر اساس رصد و پایش این پایگاه های خبری، تعدادی از پایگاه‌های خبری پس از دریافت تذکر، به اصلاح مصادیق مورد نظر و رعایت قانون اقدام کرده اند که بر همین اساس از این فهرست حذف شده اند.

این فهرست، در ادامه گزارش رصد اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، شامل ۵۰ سایت خبری است که تا ساعت ۱۶امروز شنبه۹۴.۵.۳۱ برخی الزامات قانون مطبوعات را رعایت نکرده اند.

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد فهرست پایگاه های خبری تذکر گرفته هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است.