به گزارش پایگاه خبری فیمنا؛ عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، پیام نور، آیت الله کاشانی، بعثت، شهید بهشتی و شهید یزدانپناه از فردا ۲۳ مردادماه آغاز می شود. با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۶۷۵، ۲۶۹۱ و ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوه خیابان وفامنش، کوچه های ناهید و لیلا و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۶۰۴ و ۴۴۸۹ در محدوده اشرفی اصفهانی، یادگار امام، همیلا و ایران پارس به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.
در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۶۰۳، ۴۰۴۴ و ۴۴۹۵ در محدوده کاشانی، فردوس، رامین شمالی و گلستان شمالی و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۸، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده شوش ، احمد سمیعی، غفاری، صابونیان، شهید رجایی حداکثر به مدت ۳ روز اختلال دارد. با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و موبایل مشترکان مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۱ بامداد فردا به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.