به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ سه چهار سالی می شود که افزون بر رد و بدل شدن فیلم، عکس، مطالب مختلف برنامه سازی در فضای مجازی نیز انجام می‌شود.

سال های گذشته تعدادی از این برنامه ها از جمله «دید در شب» رضا رشید پور در جذب مخاطب موفق عمل کردند، اما بر خلاف تعداد برنامه های اینترنتی که در حال افزایش است محتوا و کیفیت شان روند نزولی را پیش گرفته است.
برنامه هایی که تعداد اندکی از بخش های آن ها از نظر فرهنگی و محتوایی مطابق معیارهای فرهنگ اصیل جامعه است و بیشتر آن ها تنها نام برنامه را یدک می کشند و به جز دو یا چند صندلی، مصاحبه گر و مصاحبه شونده، دکور و نور آن هم نه در سطح استاندارد و حرفه ای هیچ کدام از معیار های یک برنامه استاندارد را ندارند.
گفتگو های بی محتوا و بی اثری که دو طرف مصاحبه و حرف ها یشان را بارها و بارها در مجامع مختلف شنیده ایم فرمول برنامه سازان در فضای مجازی شده است و گاه با اضافه کردن چاشنی بی اخلاقی به آن و با حواشیش نظر مخاطبان را به خود جلب می کند.
گاه مصاحبه گر به همراه یک دختر و مادرش به خواستگاری یک ستاره سینما می رود و کاری نامتعارف انجام می دهد و گاه مجری برنامه سوال هایی از مهمانان می پرسد که در شان هیچ یک از طرفین نیست.
بعضی اوقات هم ساعت ها درباره مسائل حاشیه ای و شخصی چهره ها و حتی اولین دزدی!، اولین گدایی!، اولین دعوای کتک و کتک کاری! و تناسب اندام و خواستگارهای یک بازیگر زن صحبت می شود.
در این میان تعدادی از این برنامه ها هدف گذاری های خاصی هم دارند.
برای مثال در یکی از همین برنامه هایی که به تازگی در فضای مجازی پخش می شود گفتگو هایی با بانوانی که در زمینه های هنری، ورزشی، اجتماعی و… به موفقیت هایی دست یافته اند انجام می شود و با نگاهی جنسیتی به برخی مسائل نگاه می شود، یا در آیتمی از یک شبکه اینترنتی پوشش و آرایش هنرمندان زن و مرد در یک جشنواره به رقابت گذاشته می شود.
این برنامه ها تا جایی پیش رفته اند که صدای عده ای از اهالی رسانه و هنرمندان را در آورده است.
برای مثال یکی از مجریان تلویزیون در گفتگو با همین برنامه ها گفت: از نظر عقلی و عرفی درست نیست تیپ و پوشش یک هنرمند زن با یک هنرمند مرد مقایسه شود.
یا بازیگر دیگری از سینما گفت: شما انسان را به مصاحبه با خود دعوت می کنید و با پررنگ تر کردن حواشی آن برای هنرمندان دردسر درست می کنید.
این برنامه ها اعتقاد دارند با فضایی بازتر به بیان دغدغه ها و حرف های مردم و هنرمندان می پردازند، در حالی که پخش آن ها در فضای مجازی سبب ترویج برخی عادت ها و افکار نامطلوب میان مخاطبان می شود.
از محتوای این برنامه ها که بگذریم، تبلیغات نامناسبی که در آن ها پخش می شود نیز مسئله دیگری است که توجه بیش از پیش بخش های نظارتی را می طلبد.
این روزها اخبار ساخته شدن سریال هایی در فضای مجازی نیز به گوش می رسد؛ سریال هایی که ممکن است همچون بسیاری از برنامه های نمایشی و گفتگو محور بویی از فرهنگ ایرانی-اسلامی نبرده باشند و به برخی رویکردهای اجتماعی منفی منجر شوند./خبرگزاری صدا و سیما