به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ محمدرضا رستمی در حاشیه نخستین کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان با بیان اینکه شورای عالی جوانان ۶ کمیسیون تخصصی دارد، گفت: مهمترین وظیفه کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان، تدوین برنامه ملی فضای مجازی جوانان و ارائه آن به شورای عالی جوانان برای تصویب است.محمد رضا رستمی

وی افزود: آنچه باید در این کمیسیون مد نظر باشد، تبیین دقیق وضع موجود و ارائه نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت‌ها در فضای مجازی برای جوانان است تا بر اساس آن، وضع مطلوب ترسیم شود و برای رسیدن به آن سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تبیین شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در برنامه ملی فضای مجازی باید وظایف دستگاه‌های دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی جوانان مشخص شود، ادامه داد: در برنامه ملی فضای مجازی جوانان، یک تقسیم کار ملی مشخص می‌شود تا بدانیم هر دستگاه برای رسیدن به وضع مطلوب چه وظایفی دارد. این محصول نهایی کمیسیون فضای مجازی جوانان است اما غیر از آن بررسی کارشناسی ارتباط جوانان و فضای مجازی به طور مرتب در این کمیسیون انجام می‌شود.

رستمی اضافه کرد: کمیسیون فضای مجازی جوانان یک رصدخانه دائمی از وضع جوانان در فضای مجازی است که هشدارها و پیشنهادات لازم را در این خصوص به دولت و دستگاه‌های برنامه‌ریز ارائه می‌‌دهد.

وی ادامه داد: کمیسیون فضای مجازی جوانان باید به دغدغه‌های ستاد ملی ساماندهی جوانان و شورای عالی جوانان بپردازد و پاسخ‌های کارشناسی در این زمینه ارائه دهد و این پاسخ‌ها را در اختیار بخش‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جوانان ارائه دهد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان باید به تدوین سیاست‌های موردی در حوزه فضای مجازی جوانان بپردازد و نتایج آن در اختیار ستاد ملی ساماندهی جوانان و شورای عالی جوانان قرار گیرد.

رستمی افزود: انتظار داریم کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته باشد و نتیجه آن، رسیدن به یک همگرایی در سطح کلان ملی باشد تا در آینده از اقدامات سلیقه‌ای و پراکنده در حوزه فضای مجازی پرهیز شود و فضای مجازی به عنوان ابزاری توسعه‌ای در خدمت منافع کشور قرار گیرد.

وی با تاکید بر بومی‌سازی فضای مجازی در کشور گفت: بومی‌سازی محتوا در فضای مجازی از مهمترین سیاست‌های کمیسیون تخصصی فضای مجازی است و روش‌های دستیابی به این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را تدوین می‌کند و سیاست‌های شورای عالی جوانان در زمینه فضای مجازی این سیاست‌های کلان را مد نظر قرار می‌دهد و درواقع سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، اسناد و سیاست‌های بالادستی در کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان و شورای عالی جوانان خواهد بود./ مهر