کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را در جلسات متعدد کارشناسی و با هم‌اندیشی نهادهای دولتی، مراجع دینی و بزرگان فکری، فعالان حوزه کسب‌و‌کار و گروه‌های مشاوران و دانشگاهی بررسی کرده است که پس از تصویب در کمیسیون به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد.

139402230908265225295263بر همین اساس محمد حسن انتظاری – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در این کمیسیون با اشاره بر اهمیت توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری گفت: ما در زمینه توسعه خط و زبان فارسی پیشنهاداتی را برای برنامه ششم توسعه در حوزه فضای مجازی ارائه کردیم که به نحو خوبی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این برنامه اعمال شده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی به منظور تقویت و ترویج زبان فارسی در فضای مجازی است، افزود: میزان نفوذ خط و زبان فارسی در کل فضای مجازی باید افزایش یابد و در سیاست‌های ابلاغی برای برنامه ششم توسعه در فضای مجازی که در نهایت مصوب شد تا در پایان این برنامه به ۵ برابر وضعیت فعلی  محتوای فارسی در فضای مجازی دست یابیم.

او تصریح کرد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ترویج و تقویت ابعاد گوناگون خط و زبان فارسی و صیانت از آن در فضای مجازی از ارکان هویت ملی و اسلامی کشور بوده و در اولویت برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی کشور است.

سیاست‌های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی در حوزه‌های اساسی همچون زمینه‌سازی نهضت ملی ترویج خط و زبان، تغییر موازنه کمی و کیفی در محتوا به نفع ارزش‌ها و حاکم‌سازی قوانین فارسی معیار در امور رسمی تدوین شده است.

پویاسازی و تجهیز خط و زبان متناسب با مقتضیات، اهتمام به تولید و عرضه انواع محتوای علمی و انسجام بخشی و تمرکز دهی مدیریت دانش و فناوری، رصد مستمر آسیب‌ها، نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها و صیانت از خط و زبان از دیگر حوزه‌های سیاست‌های حاکم در این برنامه است.

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تدوین این سیاست‌ها حوزه‌های توسعه آموزش و یادگیری مجازی خط و زبان فارسی و توسعه پیوندها و همکاری‌های راهبردی بین‌المللی را نیز در نظر گرفته است./تسنیم