وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ساماندهی خدمات پیامک های انبوه و ارزش افزوده را برای بررسی و تصویب در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور تهیه و تدوین کرد.

به گزارش فیمنا به نقل از سیتنا، با توجه به مشکلات مطرح شده برای ارسال و دریافت پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزوده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ساماندهی خدمات پیامک ها را تهیه کرده و برای بررسی به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه کرد.

بنابراین گزارش، توجه به ناخواسته بودن پیامک‌ها، نامناسب بودن محتوای پیامک، نامعین بودن مرجع ارسال پیامک‌ها، تخلفات مطرح در این حوزه، نقش سازمان‌ها در مدیریت مشکلات و نیازمندی‌های خانواده‌ها، نقش اپراتورها در ارسال و دریافت پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده، هزینه‌های مرتبط با این حوزه و مسائلی از این دست از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در آیین‌نامه است که سعی شده تا برای رفع این مشکلات راهکارهای عملیاتی مناسبی ارائه شود.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی پس از برگزاری جلسات کارشناسی فشرده این آیین نامه را نهایی و تصویب خواهد کرد تا برای ساماندهی این حوزه وظایف نهادهای ذی ربط و اپراتورها در این خصوص ابلاغ شود.

گفتنی است؛ این آیین نامه پس از آماده‌سازی پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه و تصویب آن در کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای فضای مجازی به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظایف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تعیین شده بود.