به گزارش پایگاه خبری مجازی ایران، این از مهمترین سوال های سالهای اخیر کشور ماست که با اظهار نظرهای دیر و زود و مبهم مسئولان درباره اینترنت ملی ایجاد شده است. اینترنت ملی یکی از کلان طرح های ملی در حوزه فضای مجازی است که مخالفان و موافقان زیادی داشته است.

این تصویر اطلاع رسان نگاهی به وضعیت فعلی اینترنت و مزایا و معایت اینترنت ملی برای ما انداخته است.

برای مشاهده این تصویر اطلاع رسان بر روی تصویر زیر کلیک کنید

internet-meli