من عاجزانه از مسئولین تقاضا دارم ، اینترنت سرار کشور رو به مدت ۲ روز قطع کنن ، ما سریع کارای عید و خونه تکونیمون رو انجام بدیم .
خدا شاهده اینجوری خیلی سخته ، با دست خیس با این گوشی ها نمیشه کار کرد .
مسئولین رسیدگی کنن لدفن .

دریافتی علی رفیعی