اطلاعات کاربران گوشی های هوشمند پیش روی سرورهای خارجی!

محسن محبی ضمن ارائه تعریفی از گوشی های هوشمند بر قابلیت های فوق العاده و در عین حال مخاطراتی برای کاربران اشاره کرد و گفت: «علی رغم پیشرفت های حوزه تکنولوژی توانایی امنیتی گوشی های هوشمند محدود است و به منظور نیازهای سازمانی توسعه پیدا نکرده اند.»JAN_4467

وی در این راستا اظهار کرد: «اطلاعات کاربر از طریق سرورهای مبدا قابل دسترسی است و لذا در زمینه استفاده های شخصی پیشنهاد می دهیم در اطلاعات و آگاهی قبل از خرید این گوشی ها ارائه شود.»

محبی استفاده هوشمند را ناظر بر استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات خواند و گفت: «از دستگاه های متولی درخواست می کنم رصد و پایش کنند و زمینه ها را از قبل در کشور آماده نمایند.»

وی اذعان داشت: «هنوز پشتیبانی داخلی از این گوشی ها طراحی نشده و سرورها در خارج است که گاهی بک آپ می گیرند و به منظور استفاده های سازمانی خطراتی دارد.»

محبی افزود: «بدین منظور دستورالعملی تهیه شده که یکی از رویکردهای آن موضوع محور و رویکرد دیگر مکان محور است. همچنین سطوح شخصیت ها و مقاماتی که می توانند از این گوشی ها استفاده کنند، مشخص شده است.»

وی در این راستا استفاده از این گوشی ها در مکان های غیر کاری و انتقال پیام های غیر محرمانه را بلامانع دانست و در خصوص استفاده مقامات لشکری و کشوری گفت: «بخش عمده ای از این ها رعایت می شود ولی در صورت بخشنامه شدن، خیال ما از درزهای حداقلی نیز راحت می شود.»

امکان جاسوسی از داده های محرمانه و داده های خرد کاربران!

همچنین محمدرضا اصنافی، کارشناس فضای مجازی اظهار کرد: «ما فقط تصور می کنیم داده های محرمانه دارای ارزش جاسوسی هستند ولی بخش عمده که اطلاعات کشور را در دست بیگانه قرار می دهد، داده هایی است که به تنهایی ارزش ندارد.»

وی تحلیل این داده های خرد را موجب تحلیل یک سازمان در دست بیگانه دانست و افزود: «ممکن است رویکرد یک سازمان طی یکی دو سال رسیدن به یک هدف باشد؛ همچنین از مجموعه داده های یکساله کارمندان یک شرکت، اطلاعات محرمانه خود به خود در دست دشمن قرار می گیرد.»

اصنافی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات مصون ساز نیست، گفت: «قرار نیست ارتباط مان با اینترنت جهانی قطع شود؛ ضمن اینکه برخی داده های گوشی تلفن همراه نظیر مکالمه، امکان ضبط صدا و جاسوسی را داراست

این کارشناس حوزه مجازی بر لزوم پیاده سازی مصونیت فرهنگی تاکید کرد و افزود: «در حال حاضر فرایند اهمیت این داده ها در میان مسئولین بلند پایه بیشتر است و در جلسات می بینیم کسانیکه در سطوح پایین هستند، محدودیت همراه داشتن تلفن همراه را دارند ولی مسئولان بلند پایه این محدودیت را ندارند.»

اصنافی ایجاد گروه های وایبری در میان برخی مسئولان را فاجعه آمیز خواند و افزود: «همچنین عکس هایی که از جلسات خصوصی مسئولین در خبرگزاری ها انتشار می یابد، حاوی پیام هایی است و گاه مسائلی را در میان مسئولین می بینیم که بار فرهنگی دارد.»