به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ طی ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی، حملات سایبری به بیمارستان‌ها افزایش یافته است و همین امر، می‌تواند مبین روند رو به تکامل و تغییر عملیات مخرب سایبری، در سطح جهانی باشد.

ویلند آلج (Wieland Alge)، مدیر ارشد بازنشسته ی شرکت باراکودا نتورکز (Barracuda Networks)، طی اظهار نظری در این مورد، می‌گوید: « اطلاعات حساس و شخصی موجود در داده‌های مربوط به سوابق پزشکی و درمانی، ۱۰۰ بار از اطلاعات مالی به سرقت رفته، با ارزش‌تر و مهم‌تر هستند. از همین روی، افزایش حملات سایبری، به خدمات بهداشت ملی بریتانیا (NHS)، به هیچ وجه، عجیب و غیر‌معقول، به نظر نمی‌رسد.»

به عقیده‌ی وی، امنیت دیجیتال، سیستم‌های مربوط به حوزه‌ی پزشکی، فرسنگ‌ها با استانداردهای لازم فاصله دارند و بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌های پزشکی، نمی‌توانند منتظر ایمن شدن سامانه‌هایشان بمانند. به عبارت دیگر، آن‌ها باید به منظور حفاظت از اطلاعات بیماران، در مقابل حملات و سرقت‌ها، امنیت شبکه‌هایشان را با استفاده از ایجاد یک سازوکار انعطاف پذیر و بنیادین، افزایش دهند.

وی در ادامه می‌افزاید: « به عقیده‌ی من، تعداد فایروال‌های امنیتی یک شبکه‌ی پزشکی امن، باید بیش از تعداد بیماران حاضر در آن سیستم باشد. ترکیبی از یک رویکرد امنیتی لایه‌بندی شده و آموزش کارکنان نظام پزشکی، بهترین راه مقابله با باج‌افزارها و دیگر انواع بدافزار، به شمار می‌رود.»/سایبربان