به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در این روند جدید فرد درخواست‌کننده باید اطلاعاتی از بیوگرافی ۱۵ ساله قبل خود، گزارش کاری و مسافرتی و گزارشی از ۵ سال فعالیت خود در شبکه های اجتماعی، تمامی شماره‌ پاسپورت‌های قبلی، ای میل و شماره تلفن وابستگان خود را ارائه کند.

لئونل پرز، از مقام‌های مهاجرتی آمریکا گفت از آنجا که این روند بسیار جدید است نمیدوانیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
به گفته وزارت خارجه آمریکا جمع آوری اطلاعات درخواستی شامل کسانی است که باید مراتب امنیتی بیشتری طی کنند. بنا بر تخمین این وزارت خانه این تغییرات شامل تعدادی از حدود ۱۳ میلیون درخواست دهنده ویزا در سال از سراسر جهان خواهد شد./ایسنا