به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ یک استاد دانشگاه گفت: اعتیاد به فضای مجازی موجب تغییر ارزش ها و رفتارها شده و بیشتر تأثیر گزار بوده تا اینکه تأثیر پذیر باشد.فضای مجازی

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ محسن حاج کاظمیان استاد دانشگاه گفت: شبکه های اجتماعی به عنوان عنصر فرهنگی نتیجه فناوری جدید است که بیشترین تأثیر را بر فرهنگ مردم گذاشته و آن را تغییر داده است.

وی ادامه داد: اعتیاد به فضای مجازی مانند تمام فناوری های نوین دیگر موجب تغییر ارزش ها و رفتارها شده و بیشتر تأثیر گزار بوده تا اینکه تأثیر پذیر باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نفوذ فرهنگی در شبکه های مجازی گفت: استفاده طولانی مدت از شبکه های اجتماعی تأثیرات مخرب و منفی خواهد داشت همانطور که استفاده مناسب از آن می تواند تأثیر مثبت و سازنده ای داشته باشد.

حاج کاظمیان یادآور شد: از آثار مخرب اعتیاد به شبکه های مجازی می توان به کاهش تعاملات افراد به صورت رو در رو اشاره داشت ما به عنوان موجوداتی زنده به تعاملات مستقیم نیاز جدی داریم اما متاسفانه برای آن وقتی نمی گذاریم لذا این نیاز به صورت کاذب برآورده می شود و نیاز اصلی ما در تعاملات همچنان در سر جای خود باقی می ماند و این باعث اختلالات روانی خواهد شد.

منبع : خبرگزاری بسیج