به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ وزارت دفاع آمریکا، از رویکرد جدید چین، در جهت تقویت زیرساخت‌هایش، در حوزه‌ی جنگ الکترونیک، خبر داد. بر اساس گمانه‌زنی‌های موجود، این توانمندی، در جهت مقابله با ایالات‌متحده و دیگر کشورهای حوزه‌ی دریای چین جنوبی، به کار خواهد رفت.

چین، با یکپارچه‌سازی واحدهای جنگ الکترونیک و جنگ سایبری، به عنوان دو فاکتور مکمل جنگ، در این عرصه از آمریکا نیز، پا را فراتر گذاشته است. ارتش خلق چین، جنگ الکترونیک را بخش مهمی از تقابل می‌داند و به طور حتم، در اکثر تقابلات نظامی، از آن بهره خواهد گرفت.

پنتاگون در گزارش خود مدعی است که پکن، بخشی از تکیه‌ی خود بر عرصه‌های سنتی جنگ، یعنی آب، خاک و هوا را با تقویت جنگ الکترونیک، جایگزین کرده است.

مرکز تازه تأسیس پشتیبانی استراتژیک ارتش آزادی‌بخش خلق چین، سامان‌دهی عملیات فضایی، سایبری و جنگ الکترونیک ارتش چین را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر، تضمین برتری این کشور در فضا و اینترنت، وظیفه‌ی اصلی این واحد، محسوب می‌شود.

گزارش پنتاگون، در ادامه، ادعاهایی مبنی بر اجرای موفقیت‌آمیز عملیات جمینگ، آنتی جمینگ و آزمایش برخی سلاح‌ها و تجهیزات جنگ الکترونیک، مطرح کرده است. به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، اقدامات اخیر چین، به‌منظور افزایش توان و اعتماد به نفس استراتژیک نیروهای مسلح این کشور، صورت گرفته است.

کارشناسان امور آسیای شرقی، هدف اصلی چین، از تقویت توانمندی‌های جنگ اطلاعات خود را تثبیت حاکمیت این کشور بر دریای چین جنوبی و مقابله با کشورهایی چون ویتنام، هند، تایوان و ژاپن می‌دانند./سایبربان