به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در هر جمع و یا هرفضایی که قرار می گیری به دقیقه نکشیده متوجه می شوی همه جمع حاضر یا اگر اغراق نباشد ۹۰ درصد از جمع سرشان در تلفن های همراهاشان گره می خورد. انگار این گوشی ها بلای جان افراد گشته است. شبکه ی اجتماعی و فضای مجازی در بین همه سنین چنین جایگاهی یافته است که همه در زندگی ای مجازی سیر می کنند و متاسفانه تا حدودی افراد با علم بر آسیب و تهدیدهای موجود در این فضا ها از این شبکه های مجازی به مانند تلگرام، اینستاگرام و… استفاده می نمایند.981368

متاسفانه اگر نگاهی به اخبار در فضای مجازی و همچنین روزنامه ها بیندایم می بینیم روزی نیست که خبری از سرقت اطلاعات هویتی نظیر عکس و.. از تلفن همراه برخی از افراد از طریق همین فضاها یا اخاذی از دختران جوان و به دام افتاده در این فضا به دلیل عدم آگاهی وجود نداشته باشد.

به عقیده نگارنده شبکه های مجازی در کنار فرصتی که به کاربر خود می دهند، با توجه به عدم رعایت بسیاری از مسائل برای کاربران نیز تهدید به شمار می رود. متاسفانه در حال حاضر برخی از فضاها در شبکه های اجتماعی برای جوانان ما منشاء تهدید می باشد و حتی در برخی از موارد به دلیل عدم استفاده سالم از این فضا منشاء فساد و فحشا نیز گردیده است.

اگر بر روی موضوعات فضای مجازی و جنگ رسانه ای تمرکز کنیم و موضوعات را از سنوات قبل مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم دشمنان ما نیز در این فضا بیش از پیش دست به کار شده اند و با ارائه موضوعات ضد فرهنگی و غرب گرایی، زندگی های ناسالم غربی را رواج می دهند و این سبک زندگی بر روی بسیار از جوانان ما نیز تاثیر گذاشته است.

شاید اگر بخواهیم تهدیدهای این فضا را رصد کنیم، از فرط ترس از چنین تهدیدهایی حتی تلفن همراه خود را نیز هم امها کنیم. جالب است وقتی با جوانان در خصوص تهدیدهای فضای مجازی صحبت می کنیم اکثرا در خصوص تهدیدهای این فضاها اطلاعات کافی را در اختیار دارند. تهدیدهای نظیر اعتیاد به شبکه های مجازی، تهدیدهای اخلاقی، فرهنگی، از دست دادن یا بهتر است بگویم دزدی اطلاعات هویتی و… از جمله تهدیدهایی است که امروزه کاربران شبکه های اجتماعی را در دام خود قرار داده است.

از دست دادن اطلاعات هویتی در این شبکه ها در کشور ما آمار بالایی دارد. حال که جامعه آماری عظیمی از این فضا در کشور ما در حال استفاه کردن می باشد، پس بیائیم با رعایت بسیاری از نکات کلیدی و نه چندان سخت این فضا را لاقل برای خود امن کنیم تا دیگر شاهد بروز برخی از مشکلات برای خود و خانواده خود در این فضاها نباشیم.

شاید رعایت اینکه در این فضا نمی توان به همه افراد اطمینان کرد، یا اینکه در این فضا ها از نام واقعی و اطلاعات اصلی خود استفاده نکنیم یا محدود کردن کودکان در استفاده از این فضاها چند نکته ای باشد که  بتواند به ما در این زمینه کمک شایانی نماید./داهی