محمدرضا فروزنده دوست، مدیر کل ارزیابی امنیتی محصولات سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهارداشت: این ارزیابی بر اساس، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور و همچنین، مصوبه دولت که  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا از تخصیص اعتبار برای خرید محصولات افتا و ضد‌بدافزارهایی که به تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده، خودداری کنند، صورت گرفته است.

مدیر کل ارزیابی امنیتی محصولات با اشاره به اقدام‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه تاکید کرد: شناسایی، ارزیابی امنیتی و صدور گواهی سطح بلوغ ارزیابی امنیتی محصولات فتا تولیدکنندگان داخلی و همچنین، شناسایی، ارزیابی و صدور گواهی برای آزمایشگاه های حایز صلاحیت برای ارزیابی امنیتی محصولات از جمله اقدام‌های اجرایی شده از سوی سازمان در این حوزه است.

فروزنده دوست گفت: تاکنون بیش از ۹۲ شرکت تولیدکننده بومی با ۱۷۸ محصول به آزمایشگاه ارزیابی امنیتی معرفی شده‌اند که ارزیابی ۶۲ محصول تکمیل و نتایج به شرکت‌ها اعلام شده است.

وی با بیان این مطلب که این اداره کل با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا نسبت به ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌های حوزه فاوا اقدام کرده است، ادامه داد: تلاش‌های صورت گرفته به واسطه قوانین اجرایی موجود در این بخش موجب شد تا علاوه بر فعال شدن شرکت‌های داخلی و رونق تولید محصولات بومی و ارتقای امنیتی محصولات  و رونق کسب و کار و اشتغال نیروهای متخصص در حوزه فتا نیز محقق شود.

فروزنده دوست گفت: کلیه نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و سامانه‌های حوزه افتا در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به روند انجام ارزیابی‌ها تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی مورد نظر نسبت به دریافت پروفایل‌های حفاظتی و مطالعه مستندات تهیه شده و همچنین دریافت فرم اعتباری اقدام کنند.