به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ یک موسسه دانمارکی با بررسی هزار کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک، تحقیقات جدیدی را در زمینه ارتباط شبکه های اجتماعی با شادی و احساس رضایت از زندگی انجام داده است.
در این مطالعه از کاربران خواسته شد برمبنای عواملی مانند احساس شادی، احساس رضایت از زندگی، احساس نگرانی و غم و مواردی مشابه، به زندگی خود از یک تا ۱۰ نمره دهند. ۹۴ درصد کاربران ادعا کردند که حداقل روزی یک بار به فیس بوک سر می زنند. سپس از پنجاه درصد کاربران خواسته شد که برای یک هفته، وارد فیس بوک نشوند و از بقیه خواسته شد زندگی طبیعی خود را دنبال کنند.IMG09061555

پس از یک هفته، میزان رضایتمندی کاربران مجددا توسط پرسشنامه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه نشان داد میزان شادی و رضایتمندی از زندگی در کاربرانی که به مدت یک هفته فیس بوک را کنار گذاشتند، به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت و از میانگین ۷.۵۶ به ۸.۱۲ رسید.

مدیر این پروژه معتقد است که فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر، ذاتا بد نیستند، بلکه نحوه تاثیر آنان بر فرد و درک کاربران از زندگی مشکل ساز است. فیس بوک واقعیت زندگی و انسان ها را تحریف می کند؛ چراکه فرد همواره بر این تصور است که کاربران دیگر، واقعیت های زندگی خود را به نمایش می گذارند و آنچه در معرض نمایش قرار دارد، ظاهر سازی نیست.

افراد به طور خودآگاه، موارد مثبت را، بدون درنظر گرفتن اینکه واقعیت است یا دروغ، به طور مغرضانه ای بزرگنمایی می کنند. بنابراین پس از ورود به یک شبکه اجتماعی، کاربر با یک دنیای رویایی دور از واقعیت در مورد دوستان و آشنایان مواجه می شود و به طور ناخودآگاه با زندگی واقعی خود مقایسه می کند. این امر علاوه بر احساس شکست و ناامیدی، سبب می شود که دست از تلاش بردارد و نداشته های خود را مدام در ذهن بپروراند. در این مطالعه آمده است که ذهن انسان به طور طبیعی تمایل دارد روی نداشته های خود و داشته های دیگران تمرکز کند و شبکه های اجتماعی این حس فطری را بیشتر تحریک می کنند.

تحقیقات دیگری که در آمریکا در این زمینه صورت گرفته، این پژوهش را تایید می کند و کاهش شادی در افراد ۳۰ سال به بالا را یکی از مهمترین اثرات شبکه های اجتماعی می داند./خبرگزاری دانشجو