مرکز ملی فضای مجازی با ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه جدید شورایعالی اداری، اداره مرکز تحقیقات مخابرات ایران را تحت نظر این مرکز و تحت عنوان پژوهشگاه فضای مجازی اعلام کرد.

با وجود حکم دیوان عدالت اداری برای اداره مرکز تحقیقات مخابرات توسط مرکز ملی فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی، روز دوشنبه هفته جاری، شورایعالی اداری مصوبه ای را امضا کرد که براساس آن موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمی آید.

محمد حسین پور – مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص تصمیمات اخیر شورای عالی اداری و اخبار منتشر شده درباره آن اظهار داشت: موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه شورای عالی اداری با تغییر نام به پژوهشگاه فضای مجازی تحت نظر مرکز ملی قرار داده شده است.

وی افزود: با توجه به حکم مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۹۰ درباره تأسیس شورای عالی فضای مجازی و تشکیل مرکز ملی فضای مجازی و نیز با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا صادر شده، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران – با نام پژوهشگاه فضای مجازی کماکان تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی باید اداره شود.

حسین پور تاکید کرد: باید توجه کرد که این رأی قانونی است و با توجه به اظهار نظر حقوقی از سوی مراجع ذی ­صلاح این رأی باید اجرا شود.

وی افزود: درخصوص نحوه انجام فرآیند تغییرات قانونی مربوط به حکم دیوان عدالت اداری، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام به عمل آمده است.

مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی گفت: درباره نحوه اجرای احکام صادر شده و تصمیم شورای عالی اداری نیز از دیوان عدالت اداری استعلام شده که نتایج آن بزودی اعلام می شود.

منبع : مهر