مرکز ملی فضای مجازی کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برنامه ملی ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی را اجرا می کنند.
مرکز ملی فضای مجازی کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای اجرای برنامه ملی ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی در راستای مصوبات جلسه هجدهم این شورا در دهم خرداد ۹۳ به عنوان یکی از اقدامات دارای فوریت در فضای مجازی تفاهمنامه امضا کردند.

سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ترویج و تقویت ابعاد گوناگون خط و زبان فارسی و صیانت از آن در فضای مجازی از ارکان هویت و شخصیت ملی و اسلامی کشور بوده و در اولویت اهداف و برنامه های شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در این حوزه قرار دارد که حفظ و اعتلای خط و زبان فارسی برای جلوگیری از گسست فرهنگی و زمینه ساز توسعه وجودی ملت کهن و مومن ایران خواهد بود.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضای محمد حسن انتظاری – دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده، فرهنگستان به عنوان بازوی علمی و مشاوره ای مرکز ملی فضای مجازی در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، پایش و راهبری ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی از فرصت های موجود در فضای مجازی برای تقویت فرهنگ و هویت ایران اسلامی بهره مند شده و در همین راستا یک مجمع مشورتی نیز از شخصیت ها و برجستگان علم و فرهنگ کشور در حوزه های مختلف تشکیل می شود.