به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ روبات‌های امروزی تقریباً در تمامی موارد به گونه‌ای ساخته می‌شوند که تنها مطابق برنامه‌ی از پیش تعیین شده عمل بکنند، داشته باشند؛ به همین علت ممکن است در زمان انجام وظایف خود با مسائل جدید یا از پیش‌بینی نشده‌ای مواجه گردند که توانایی حل آن را ندارند.
وقوع سردرگمی در تعاملات روزمره با روبات‌ها ممکن است به سادگی رخ بدهد؛ بنابراین ایجاد روابطی طبیعی‌تر با روبات‌ها به معنی یافتن راه‌حلی برای مقابله با این مسئله خواهد بود.
گروهی از محققان دانشگاه براون آمریکا (Brown University)، در تلاش برای ایجاد ارتباطی بهینه‌تر، کارآمدتری و طبیعی‌تر میان انسان و روبات، روباتی را تولید کردند که می‌تواند میزان سردرگمی خود را اندازه‌گیری کرده، در مواقع موردنیاز از دیگران درخواست کمک کند. این دستاورد ابتدا دستورات را دریافت و آن را با قابلیت‌هایی که خود دارد مقایسه می‌کند. سپس اگر مطمئن نباشد که توانایی پاسخگویی به خواسته‌ی کاربران را دارد، درخواست کمکی از سوی آن ارسال می‌گردد.

پژوهشگران دانشگاه براون در گذشته نیز روباتی را ایجاد کرده بودند که برای دریافت فرمان‌ها، می‌توانست حرکات دست و صحبت‌های انجام شده را به خوبی تشخیص بدهد.
ترکیب دو روش یاد شده برای بهبود ارتباط انسان و روبات می‌تواند نتایج مفیدی را در پی داشته باشد. محققان توضیح دادند، ترکیب حرکات دست و فرمان‌های گفتاری تأثیر بیشتری در عملکرد روبات‌ها خواهد داشت. برای نمونه اگر کاربری از یک روبات بخواهد ابزاری را برای وی حمل کند؛ اما دو عدد از آن‌ها در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند، روبات باید بتواند در مورد جابه‌جایی یکی از آن‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر موقعیت به گونه‌ای باشد که این فناوری خود به تنهایی نتواند تصمیم‌گیری کند، از کاربر سؤال پرسیده و اپراتور نیز با دست خود، وسیله‌ی مورد نظر را نشان می‌دهد.
استفانی تلکس (Stefanie Tellex)، استاد دانشگاه براون و سرپرست پروژه‌ی مذکور توضیح داد فناوری آن‌ها آخرین قدم برای شبیه‌سازی طبیعی مکالمه‌ی میان دو انسان است.
تلکس با اشاره به این که برطرف کردن سوءتفاهم‌های میان انسان و روبات مهم است، گفت: «ما متوجه شدیم روبات‌ها دارای چندین محدودیت مختلف هستند؛ زیرا آن‌ها نمی‌توانند مانند یک انسان، ببینند، بشنوند و درک کنند. مواجه شدن با خطاهای مکرر عدم درک یک موضوع، باعث شده است آن‌ها فرصت استفاده از فرآیندهای بازخوردی را برای بهبود کارایی خود از دست بدهند.»
محققان برای آزمایش روش ارتباطی جدید، از داوطلبان خواستند، در حالی که هیچ دستورالعمل خاصی برای به پایان رساندن یک وظیفه وجود ندارد، درخواست‌های ساده‌ای مانند جابه‌جایی چند آچار را از روبات‌ها بکنند. نتایج این بررسی نشان داد به کمک شیوه‌ی جدید ایجاد شده، سرعت روبات‌ها ۲۵ درصد و دقت آن‌ها ۲.۱ درصد افزایش پیدا می‌کند.
محققان توضیح دادند آزمایش مذکور نشان داد روبات‌ها قابلیت‌هایی بیش از آنچه نشان داده می‌شود دارند و ممکن است حتی در آینده بتوانند با استفاده از همین شیوه توانایی‌های مختلف خود مانند تشخیص گفتار یا قدرت صحبت را بهبود بدهند.
پژوهشگران معتقدند درخواست کمک در ارتباطات کوتاه میان انسان و روبات یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در دراز مدت مزایایی مانند ایجاد اعتماد و شفافیت در سامانه‌های روباتیک به وجود خواهد آمد.

 /سایبربان