به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور سال جاری موفق به دایری ۳۰میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۱ شماره از مجموع ۳۷ میلیون و ۱۷ هزار و ۴۷ شماره منصوبه شد.

بنابراین توانست ضریب نفوذ خود را به نسبت جمعیت کشور به ۳۸.۲۲ درصد افزایش دهد و شماره‌های دایری شهری و روستایی را به ۲۵۴۰۸۸۹۹ و ۵۰۴۳۱۷۲ برساند.

در حال حاضر به ۴۹۰۵۹ روستا توسط شرکت‌های مخابرات ایران و کوه نور تلفن خانگی رسیده و تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز ۵۵۳۰۵ تا پایان شهریور سال جاری رسیده است.

مجموع خطوط تلفن ثابت دایری تا پایان خرداد ماه امسال ۳۰ میلییون و ۳۸۶ هزار و ۸۶۱ شماره و به عبارتی ضریب نفوذ ۳۸.۱۳ درصد بوده است.

تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از محل طرح USO نیز در بازه زمانی خرداد تا شهریور از ۱۸۲۸۴ به ۲۴۲۰۵ روستا رسیده است.

این در حالی است که از تعداد تلفن های همگانی و همراه جاده‌ای (GSM) به ترتیب ۶۸۸۴ و ۳۸۹ دستگاه در بازه زمانی مذکور کاسته شده است.

در حال حاضر تعداد ۱۲۴۶۴۱ دستگاه تلفن همگانی و ۴۳۵۳ تلفن همراه جاده‌ای در کشور فعال است./تسنیم