آیین‌نامه ساماندهی نشانی‌های عددی با هدف ایجاد شبکه‌ ملی اطلاعات، مدیریت مهاجرت به نسخه شش، جلوگیری از بحران کمبود نشانی‌های عددی اینترنتی نسخه چهار، ساماندهی نقل و انتقال IPv4 و ایجاد امنیت در شبکه ملی اطلاعات و شبکه IP کشوری مصوب شد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۲ «آیین‌نامه جامع ساماندهی نشانی‌های عددی اینترنتی در کشور» را در ۱۴ ماده و ۳ تبصره تصویب کرد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه‌های مصوب شماره ۱۰۶ و شماره ۱۲۰ شده است.
با توجه به اینکه هر کاربر برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و استفاده از خدمات آنها حداقل به یک نشانی IP معتبر نیاز دارد.
این نیاز باعث شده تجارت IPv4 در جهان رونق بگیرد و بازار خرید، فروش و اجاره آن در کشور نیز رو به افزایش باشد. از این رو مدیریت و ساماندهی نشانی‌های عددی اینترنتی و مهندسی مجدد آنها در کشور ضروری است.
هدف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب آیین‌نامه جامع ساماندهی نشانی‌های عددی اینترنتی کشور، ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه‌ ملی اطلاعات و تشکیل بانک اطلاعاتی متمرکز، مدیریت مهاجرت به نسخه شش، جلوگیری از بحران کمبود نشانی‌های عددی اینترنتی نسخه چهار، ساماندهی نقل و انتقال IPv4 در کشور و ایجاد امنیت در شبکه ملی اطلاعات و شبکه IP کشوری عنوان شده است.