به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ دکتر ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: این موضوع که دانشگاه علوم پزشکی مجازی علاوه بر بحث‌های آموزش دانشگاهی به آموزش پودمانی و آموزش‌های عام هم توجه دارد جای تقدیر دارد.

وی افزود: بستر نرم‌ افزاری MOOCs (ملی) هرچقدر زودتر راه‌اندازی شود تا شاهد نتایج خوبی در این حوزه خواهیم بود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، آموزش مجازی را یکی از آلمان‌های سلامت الکترونیک برشمرد و گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و برخی از اقدامات حوزه سلامت الکترونیک که در هنوز در جریان است، امیدواریم این بخش‌ها به یکدیگر به‌هم‌پیوسته شوند تا نظام اطلاعات الکترونیکی حوزه سلامت و پرونده سلامت بیماران به‌زودی به نتیجه برسد.
وی افزود: ترویج آموزش مجازی در حوزه‌های پیشگیری و توسعه آموزش مجازی برای توسعه نظام آموزش عالی کشور از اقدامات مهمی است که در بستر دانشگاه علوم پزشکی مجازی قابل انجام است.
فیروزآبادی با تأکید بر حرکت سریع‌تر در حوزه شهر هوشمند گفت: اقدامات توسعه شهر هوشمند در تهران باید سرعت بیشتری بگیرد و اقدامات این بخش توسعه یابد./سایبربان